De officiële verkoop van dit project is gestart en eindigt op 15 juli 17:00. Inschrijvingen na dit tijdstip worden niet in behandeling genomen.

Inschrijven is mogelijk door het formulier op deze pagina in te vullen.

Galerij afbeeldingen per object

Onderstaand staan alle galerij afbeeldingen die worden ingeladen. Als je hier een foto aanpast wordt deze automatisch ingeladen op de correcte pagina.

312-D

312-E

Pre Sales Module

Sales Module

Hoe verder?

Nadat u deze bieding heeft uitgebracht zullen alle biedingen verzameld worden. De inschrijfperiode duurt tot en met 15 juli 2024. Hierna zullen de biedingen verzameld worden en zal er in overleg met de verkopers een keuze gemaakt worden en zullen de woningen gegund worden.

U krijgt een bericht nadat de keuze door de verkopers gemaakt is.

nieuwe Sales Module

Hoe verder?

Verklaring en ondertekening:

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld en slechts één inschrijving per (toekomstig) huishouden te hebben ingediend. Dit formulier is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde woning, wordt de toewijzingsvolgorde door de ontwikkelaar vastgesteld.

Dit formulier dient uiterlijk: maandag 15 Juli a.s. vóór 17:00 uur ingeleverd te worden bij Molenbeek Makelaars op kantoor (Emmalaan 39 Utrecht) of per e-mail (woneninutrecht@molenbeek.nl). U kunt dit formulier ook online invullen via www.patrciershof.nl.

U krijgt bericht via ons nadat er keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de gunning van de woningen. Ook wanneer u geen woning toegewezen heeft gekregen, wordt u hierover geïnformeerd door de makelaar. U wordt dan op een reservelijst gezet. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Over de uitslag van de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd